Termin ostateczny jest najlepszą inspiracją, a dzisiaj młodzi artyści zyskali kolejne dni na przesłanie swoich prac!

Termin ostateczny jest najlepszą inspiracją, a dzisiaj młodzi artyści zyskali kolejne dni na przesłanie swoich prac!