Jason Frank o zmianach pokoleniowych i o tym co najbardziej angażuje pracowników / Nowy Marketing

teaser.jpg

Jason Frank o zmianach pokoleniowych i o tym co najbardziej angażuje pracowników / Nowy Marketing